تقویم آموزشی سال 1393

دوره HSE

برنامه آموزشی بهار

بازرسی جوش

دوره های نرم افزاری

آخرین اخبار

برگزاری دوره PDMS

نوشته شده در : ۴ بهمن ۱۳۹۲

آغاز ثبت نام دوره های نرم افزاری مهندسی عمران و معماری

نوشته شده در : ۲۲ آبان ۱۳۹۲

حضور موسسه سنجش پارسیان در همایش دانشگاه فردوسی مشهد

نوشته شده در : ۷ آبان ۱۳۹۲

برگزاری دوره Piping

نوشته شده در : ۵ آبان ۱۳۹۲

مهارت دیپلم کامپیوتر

نوشته شده در : ۲۳ مهر ۱۳۹۲

مهارت دیپلم هنری

نوشته شده در : ۲۳ مهر ۱۳۹۲

مهارت دیپلم برق

نوشته شده در : ۱۶ مهر ۱۳۹۲